Технически характеристики

Дневен мерник ODS-6M

Характеристики при стрелба