Технически характеристики

  • Обща дължина
    96mm

Взривател AR-MDH 2за мини

Характеристики при стрелба