Технически характеристики

 • Дължина на цевта
  1100mm
 • Обща дължина
  1560mm
 • Максимална скорост на стрелбата
  изстрели/мин.
  700 - 800
 • Диапазон на прицелване
  2000m
 • Вертикално насочване
  66mils
 • Траверса/Хоризонтално насочване
  360mils
 • тегло на оръжието
  24.8kg

NSVT Картечница12.7mm

Характеристики при стрелба
 • Калибър
  12.7x108mm
 • Капацитет
  50Изстрели
  belt fed
 • Функция
  gas operated
  long stroke gas piston
  Въртящ болт