Технически характеристики

Нощен мерник ONS-6

Характеристики при стрелба