Технически характеристики

 • Височкина
  210mm
 • Вид на активирането
  27v necessary
  electric
 • Въртене
  immediate
  sq
 • Въртене
  short delay
  0.01 - 0.04
 • Въртене
  middle delay
  0.06-0.09
 • Забавяне на активирането
  assault circuit
  1.3 - 2.6
  s
 • Забавяне на активирането
  setting _
  3.5 - 5.5
  s
 • Забавяне на активирането
  altitude circuit
  8.7 - 13.5
  s
 • Обезопасяваща тел
  0
 • Експлоатационна температура
  мин
  -60°c
 • Експлоатационна температура
  макс
  +150°c
 • Температура за съхранение
  мин
  -60°c
 • Температура за съхранение
  макс
  +150°c
 • Срок на годност/съхранение
  12.5
 • Тегло на взривателя
  1.806kg
 • Тегло на взривателя
  1.856kg

Взривател AVU-ETУдарен (контактен) взривател

Характеристики при стрелба
 • Действие
  point detonating
  Време на забавяне